Od osnivanja Atlas grupe prije 25. godina u Jugoslaviji, Knežević je stalno širio opseg interesovanja korporacije. Atlas grupu trenutno čini 30 kompanija koje se bave bankarstvom, finansijama, nekretninama, proizvodnjom piva, obrazovanjem, građevinarstvom, turizmom, zdravstvom i medijima. Atlas grupa je većinski vlasnik crnogorske berze. Knežević je takođe i osnivač Atlas Capital Forexa.

Neke od većih članica Atlas grupe su: Atlas banka, Crnogorska berza, Univerzitet Mediteran, Atlasmont fond, Atlas Life, Atlas penzije, AtlasInvest Crna Gora, Radio i televizija Atlas, bolnica Meljine i Atlas Fondacija.  

Pod njegovim liderstvom, Atlas grupa je prerasla u međunarodno priznatu kompaniju koju sada čine i Atlas Capital Financial Services na Kipru,  Atlas Capital u Londonu, FSA regulated company u UK i ABM Bank u Rusiji.

Poslovna kultura Atlas grupe podrazumijeva pristup korporativne odgovornosti. Grupa posluje i postiže ciljeve na način koji odražava njene vrijednosti i povezuje poslovne odluke sa etičkim, socijalnim i ekološkim obzirima.

Jedan od prvih projekata Kneževića, u okviru inicijative Podgorica - Grad budućnosti, je izgradnja poslovno-rezidencionalnog kompleksa Atlas Capital Centar u Podgorici, po najvećim standardima efikasnosti, kojim se ujedno promoviše i  novi model zgrada koje u velikoj  mjeri integrišu  principe zelene gradnje i zaštite životne sredine. Ova zgrada predstavlja jedan od takvih najvećih projekata u Jugoistočnoj Evropi, a gradi se u saradnji sa Capital Investments, kompanijom čiji su vlasnici kraljevska familija iz Abu Dabija. 

Dr Duško Knežević član je Upravnog odbora Samita100 biznis lidera Jugoistočne Evrope, i ujedno jedini predstavnik iz Crne Gore. Samit100 je prvi i jedinstven skup ovakve vrste u regionu koji za cilj ima da postane snažna koheziona sila budućeg privrednog povezivanja, i da doprinese političkim naporima koji se već čine radi unapređenja odnosa i života u regionu. Knežević je bio  domaćin drugog Samita100 biznis lidera Jugoistočne Evrope: Dogovor za novo doba, koji je održan u Budvi 23. i 24. maja 2013. godine. Rezultat Samita100 je osnivanje regionalnog građevinskog konzorcijuma Feniks. Na Samitu100 u Budvi regionalnom konzorcijumu Feniks, kojeg čini oko 70 kompanija iz Srbije, Slovenije i Bosne i Hercegovine, pristupilo je i sedam crnogorskih kompanija: Atlas invest, Atena Bohor, Cijevna Commerce, Čelebić, Mi Rai Group, Normal Company i Zeta gradnja.