Knežević je diplomirao finansije i bankarstvo na Ekonomskom fakultetu,  Univerziteta u Beogradu. Na istom fakultetu završio je i master studije takođe iz finansija i bankarstva. Doktorirao je na temu “Pravni i ekonomski preduslovi održivosti penzijsko osigravajućeg sistema” na Pravnom fakultetu, Univerziteta u Beogradu. Nakon toga Knežević je dobio titulu doktora pravnih i ekonomskih nauka.

Zbog posvećenosti nauci i obrazovanju i uviđanja neophodnosti za razvoj novih visokoakademskih institucija na našim prostorima, Knežević je počeo znatno ulagati u obrazovanje.  Osnivač je i predsjednik Upravnog odbora dva univerziteta u Crnoj Gori i Srbiji: Univerzitet Mediteran 2006. godine – prvi privatni univerzitet u Crnoj Gori i Beogradska bankarska akademija u Srbiji.

Osnivanjem Univerziteta Mediteran Knežević je htio da doprinese poboljšanju obrazovanja u Crnoj Gori i regionu. Ubjeđen je da će povećanjem broja kvalifikovanih i stručnih građana naš put ka uspješnoj budućnosti biti  mnogo brži i da ćemo postignuti bolji životni standard za svakog pojedinca i čitavo društvo. Univerzitet Mediteran trenutno  čini 6 organizacionih jedinica: Fakultet za turizam, hotelijerstvo i trgovinu Bar, Fakultet za poslovne studije "Montenegro Business School", Fakultet vizuelnih umjetnosti, Fakultet za informacione tehnologije, Fakultet za strane jezike i Pravni fakultet.

Knežević drži predavanja iz predmeta vezanih za finansije na Union Univerzitetu u Beogradu i stalno objavljuje radove, članke i knjige vezane za ekonomiju.

Atlas fondacija, Univerzitet Mediteran i FCG Finnish Consulting Group potpisali su, juna 2013. u Podgorici, Memorandum o razumijevanju radi stvaranja, razvoja i implementacije projekata koji imaju za cilj podizanje nivoa visoko-školskog, naučno-istraživačkog, razvojnog i inovacionog rada u Crnoj Gori.

U skladu sa svojim naporima za stvaranje realne, održive i skalabilne promjene u sistemu obrazovanja, dr Knežević pridružio se šefovima vlada, ministrima, preduzetnicima, liderima nevladinih organizacija i omladinskim grupama na Forumu o globalnom obrazovanju i vještinama koji je održan od 14. do 17. marta 2013. u Dubaiju.