• DUSKO KNEZEVIC Mi uspjeh mjerimo pozitivnim trendovima koji su incijativom naših poslovanja i projekata uspjeli da zažive u društvu i učine ga boljim mjestom za život naših sugrađana.
  • DUSKO KNEZEVIC Želimo da aktivno doprinesemo u stvaranju dugoročnih samoodrživih trendova za optimalne standarde u oblastima novih tehnologija, ekološki održive ekonomije kao i novih metoda obrazovanja i liječenja.
  • DUSKO KNEZEVIC Naša sudbina je saradnja – kako između nacija tako i među različitim organizacijama.
  • DUSKO KNEZEVIC Misli, radi, stvaraj, dijeli!

Dr 4 

Duško Knežević

Duško Knežević, doktor pravnih i ekonomskih nauka na Univerzitetu Beograd, je osnivač i predsjednik Upravnog odbora direktora Atlas grupe. Od osnivanja Atlas grupe prije 20. godina u Crnoj Gori, g-din Knežević je stalno širio opseg interesovanja korporacije. Atlas grupu trenutno čini 30 kompanija koje se bave bankarstvom, finansijama, nekretninama, proizvodnjom piva, obrazovanjem, građevinarstvom, turizmom, obrazovanjem, zdravstvom i medijima. U 2010. godini časopis World Finance proglasio je Atlas grupu najboljom finansijskom grupom u Crnoj Gori i Atlasmont banku, koja je član grupe, najboljom bankom u Crnoj Gori.
G-din Knežević je postavio progres i bolje životne standarde za naše građane u centar misije svoje kompanije. Koristeći sinergiju različitih projekata Atlas grupe u stvaranju održivog sistema za upotrebu inovativnih standarda ekonomskog i socijalnog osnaživanja društva, g-din Knežević ima za krajnji cilj pomoć u utvrđivanju održivosti i međuzavisnosti kao pravila za izgradnju boljeg društva. Dostignuća g-dina Kneževića uključuju učestvovanje u započinjanju privatizacionog procesa u Crnoj Gori, kroz blisku saradnju sa vladinim ekspertskim timovima i inostranim strateškim konsultantskim kompanijama, kao što su USAID, Barents Group i PriceWaterhouseCoopers. Atlas grupa je većinski vlasnik crnogorske berze. G-din Kneževič je osnivač i predsjednik Upravnog odbora dva univerziteta u Crnoj Gori i Srbiji: Univerzitet “Mediteran” – prvi privatni univerzitet u Crnoj Gori i Beogradska bankarska akademija u Srbiji.
Pod njegovim liderstvom, Atlas grupa je prerasla u međunarodno priznatu kompaniju koju sada čine i Atlas Capital Financial Services na Kipru, Atlas Capital u Londonu, FSA regulated company u UK i ABM Bank u Rusiji. Na međunarodnom nivou, kompanije Atlas grupe su aktivne u investicijama i trgovini, kao i u menadžmentu privatnih penzionih fondova i obezbjeđivanju životnog osiguranja. On je posvećen izgradnji jakih poslovnih veza i partnerstava sa finansijskim ekspertima iz sljedećih finansijskih inistitucija: Citi Bank, Merrill Lynch, Credit Suisse, Bank of Cyprus, Marfin Bank, Deutche Bank, Piraeus Bank, EBRD, France Telecom, British Telecom. U 2010. g-din Knežević je postao član Globalne inicijative Klinton čime se obavezao da će pomagati u iznalaženju rješenja za svjetski najizazovnije probleme: siromaštvo, zaštita životne sredine, zdravstvo i obrazovanje. Nakon toga pokrenuo je Inicijativu Balkan Networking organizovanjem Inauguralne konferencije “Balkanska inicijativa za jačanje društva Jugoistočne Evrope” u maju 2010. godine, zajedno sa Globalnom inicijativom Klinton i Vladom Crne Gore. Jedan od njegovih nedavnih projekata uključuje i izgradnju poslovno-rezidencionalnog kompleksa u Podgorici, koji je jedan od takvih najvećih projekata u Jugoistočnoj Evropi, u saradnji sa Capital Investments, kompanijom čiji su vlasnici kraljevska familija iz Abu Dabija. Ovaj kompleks će biti prva zgrada u Crnoj Gori koja posebnu pažnju poklanja zaštiti životne sredine.
G-din Knežević drži predavanja u predmetima vezanim za finansije na Union Univerzitetu i stalno objavljuje radove, članke i knjige vezane za ekonomiju.

Članak Duška Kneževića u časopisu World Finance, sept-okt 2010.

Preuzmi: Dusko Knezevic WorldFinance Article.pdf

Vrati se na početak